Turstikka - din turguide i Norge
Vi hjelper deg med å nyte Norge
Turstikka - din naturguide i Norge
Hører du naturen kalle?


Oslo turvalg 4 : Bogstadvannet

Stedsnavn: Bogstadvannet

Oslomarka

Turtype: Gåtur, bading, fisking og grilling.

Parkering: Se lenger ned

Buss: 32 Se rutetider Tbane: linje 2

Aktivitetsmuligheter:Litt om destinasjonen:

Bogstadvannet er et vann som ligger på grensen mellom kommunene Bærum og Oslo. Vannet ligger 145 moh. og har et areal på ca. 1 km². Utløpet fra Bogstadvannet er Lysakerelva, det største innløpet er Sørkedalselva. På 1700-tallet ble vannet kalt Fådvannet (Etter Lysakerelvas eldste navn, Fad eller Fod) og var lavere og mindre enn i dag. I 1869 fikk Wedel Jarlsberg på Bogstad bygget en kistedam som hevet vannet om lag to meter, og kalte det nye vannet Bogstadvannet. 

Carl Otto Løvenskiold bygget ny demning i 1913.[1] Bogstadvannet er et populært badested for folk i Oslo-området, med strender både på Oslosiden (Sørkedalsveien) og på Bærumsiden (Kråka). Det er også ypperlige skiterreng på Fossum på vestsiden. Bogstadvannet har abbor, sik og ørret, samt flere andre arter, og er et populært fiskested både sommer og vinterstid. Langs sørbredden ligger Oslo Golfklubb med landets fremste golfbane, fra 1924. Bogstadvannet og denne delen av Lysakerelva er åsted for noen av Norges første industriforsøk. Her lå en stangjernshammer i senmiddelalderen, og Bogstad gård var opprinnelig klostergods under nonneklosteret på Vålerenga.

Leuch-familien kjøpte godset med tilliggende skogseiendommer på 1650-tallet. Den senere eieren Bernt Anker førte tømmer fra Nordmarka over Bogstadvannet, i et transportsystem som omfattet Kjerraten i Åsa og akvadukter for tømmerrenning nedover Sørkedalen og over vannet. Pålene og fundamentene er fortsatt synlige ute i Bogstadvannet nær Bærumsiden. På Fossum ligger i dag et sagbruk eid av Løvenskiold.


Wikipedia
Parkering: