Turstikka - din turguide i Norge
Vi hjelper deg med å nyte Norge
Turstikka - din naturguide i Norge
Hører du naturen kalle?


Oslo turvalg 2 : Maridalen

Stedsnavn: Maridalen

Oslomarka

Turtype: Gåtur, sykkel, bading og grilling.

Parkering: Se lenger ned

Buss: 54-Kjelsås Se rutetider

Aktivitetsmuligheter:

Det anbefalles å starte turen fra kjelsås, turen blir rundt maridalsvannet. Det er en lang tur til fots, men en fantastisk natur opplevelse.


Litt om destinasjonen:

Området var opprinnelig kjent som Margrétardalr, etter den middelalderske Margaretakirken (etter Margareta av Antiokia), hvis ruiner er bevart og ligger ved nordenden av Maridalsvannet. Her foregår det årvisse «Maridalsspillet» som tar for seg livet i dalen i middelalderen.

Maridalen er en siste helhetlig rest av de frodige og rike Akerbygdene, og det gamle kulturlandskapet dominerer uten gjennomført rasjonalisering. Her er 15 gårdsbruk i drift, og dalen utgjør et lite bygdesamfunn med skole, kirke og velhus. Maridalsvannet er også drikkevann for 90 % av Oslos befolkning.[1] Det er et populært tur- og rekreasjonsområde. 

Maridalen forøvrig innbyr også til rekreasjon og friluftsliv. Fra vestsiden av dalen er Nordmarka tilgjengelig og fra østsiden av dalen ligger Lillomarka godt tilgjengelig. Hammeren kraftstasjon ligger ved Maridalshammeren nordvest for Maridalsvannet, og var et av de første vannkraftverkene i Norge. Dalen har to kirkebygg. Maridalen kirke ligger i kort avstand fra ruinene etter Margaretakirken, mens Sørbråten kapell ligger på Sørbråten mot nordøst i dalen.

NSBs Gjøvikbanen går igjennom dalen og stoppet opprinnelig på tre stasjoner i området. Movatn stasjon (opprettet i 1900) er en ubetjent holdeplass ved Movatn. Snippen holdeplass (tatt i bruk i 1934) er en ubetjent holdeplass med adresse Greveveien. Sandermosen stasjon er en tidligere betjent holdeplass mellom Kjelsås stasjon og Snippen stasjon. Den ble tatt i bruk i 1909, men nedlagt i 2006.


Wikipedia
Parkering: